Instellingen

Op het tabblad Instellingen worden de volgende opties weergegeven:

 • Accounts beheren
 • STORE
  • Instellingen store
 • Algemeen
  • Weergave
  • Toetsenbord
  • Audio
  • Beveiligingstoken
  • TLS-versie
  • Citrix Casting
  • Geavanceerd
 • Hulp & Ondersteuning
 • Feedback verzenden naar Citrix
 • Help
 • Beoordeel uw ervaring
 • Info

Accounts beheren

Gebruik de optie Accounts beheren om de lijst met geconfigureerde stores weer te geven en een nieuwe store toe te voegen.

Algemeen

Weergave

Gebruik de optie Schermresolutie om de grootte van de resolutie voor de sessieweergave te selecteren. De met deze optie ingestelde resolutie is onafhankelijk van de weergave-instellingen die op uw apparaat zijn ingesteld. Standaard is de schermresolutie ingesteld op Passend in scherm.

Schermresolutie

Selecteer een van de volgende resolutieopties:

 1. Zelfde als server — Geeft aan dat de resolutie die op de server is ingesteld wordt gebruikt op de client, zodat deze overeenkomt met de serverresolutie.
 2. Passend in scherm — De standaardoptie. De resolutie wordt aangepast aan de grootte van het apparaatscherm, zoals een mobiel, tablet, enz. Afhankelijk van het bronapparaat waarmee u toegang hebt tot de Workspace-app, wordt de resolutie hierop afgestemd.
 3. Optimaliseren voor hoge resolutie — Er wordt altijd naar hoge resolutie gestreefd voor de beste weergave.
 4. Optimaliseren voor Metro apps — Met deze optie kunnen het scherm en de apps er iets groter uitzien.

Toetsenbord

toetsenbord

Voorspellende tekst:

Selecteer de optie Voorspellende tekst om het suggereren van woorden in te schakelen bij het typen in een tekstveld.

Uitgebreid toetsenbord:

Schakelt Uitgebreid toetsenbord in een sessie in of uit.

Toetscombinaties:

Selecteer de optie Toetscombinaties om toetsen te configureren die een speciale taak uitvoeren. Alt + Ctrl + functietoetsen worden bijvoorbeeld weergegeven als onderdeel van het uitgebreide toetsenbord.

Client IME:

Hiermee kunt u de dubbele bytetekens (zoals Chinese, Japanse en Koreaanse tekens) direct op de invoegpositie in een sessie typen.

Toetsenbordsynchronisatie:

Synchroniseert automatisch de toetsenbordindeling van de VDA met die van het clientapparaat.

Audio

Als uw IT-beheerder audio voor mobiele apparaten inschakelt, kunt u vanuit een vergadering, trainingssessie of webinar naar de audio luisteren met toepassingen in de Citrix Workspace-app.

Opmerking:

Met deze instelling kunt u alleen luisteren. Citrix Workspace-app biedt geen bi-directionele audio.

Beveiligingstoken

U kunt het beveiligingstoken alleen op de client inschakelen als RSA voor de geconfigureerde store is ingeschakeld.

Controleer op uw apparaat voordat u een softwaretoken installeert of de datum en tijd correct zijn. Dit is vereist voor verificatie.

 1. Open op uw apparaat de e-mail met het .sdtid-bestand, de bestandsextensie voor het token.
 2. Tik (of dubbeltik) op het bestand om het uit te voeren en installeer het token.

Nadat u het softwaretoken hebt geïnstalleerd, beheert u het account in de Citrix Workspace-app door op het Android-pictogram te tikken en Accounts te selecteren.

 • Serienummer token — Geeft het serienummer van het beveiligingstoken weer.
 • Vervaldatum token — Geeft de vervaldatum van het beveiligingstoken weer.
 • RSA-softwaretoken - Voeg een markering toe om het RSA-token op de client in of uit te schakelen.
 • Wachtwoordcode ophalen — Geeft de wachtwoordcode weer.
 • Token verwijderen — Verwijdert het opgeslagen token van de client.

TLS-versie

Gebruik deze optie om de minimale versie van TLS te selecteren. Standaard is de TLS-versie op de client ingesteld op Standaard. De andere beschikbare opties zijn:

 1. TLS v1.1
 2. TLS v1.2
 3. NetScaler-compatibiliteitsmodus

TLS

Geavanceerd

De volgende opties kunnen worden geconfigureerd via de optie Geavanceerd:

Geavanceerd

 1. Vragen voordat u afsluit — Citrix Workspace-app vraagt u om het afsluiten te bevestigen.
 2. Klembord — Met deze optie kunt u de klembordbewerkingen, zoals Knippen, Kopiëren en Plakken in een sessie gebruiken.
 3. EDT — Hiermee kan de Citrix Workspace-app waar mogelijk Enlightened Data Transport (EDT) selecteren in plaats van TCP om gegevenstransport te optimaliseren.
 4. EDT-stackparameters — Gebruik deze optie om CustomMTU-instellingen van EDT in te schakelen.
 5. Schermstand — Met deze optie kunt u de richting van het scherm selecteren op basis van de stand van het apparaat. Standaard is Automatisch geselecteerd. U kunt deze optie ook instellen op Staand of Liggend.
 6. Weergave blijven tonen — Met deze optie kunt u het scherm actief houden zonder over te schakelen op de slaapstand.
 7. Certificaatvalidatie
 8. Oude store-toegangsmethode toestaan — Hiermee hebt u toegang tot de oude versies van de store.
 9. Gebruiksstatistieken verzenden - Deze optie verzamelt anonieme configuratie, gebeurtenissen, eigenschappen en gebruiksgegevens uit de Citrix Workspace-app. De gegevens worden vervolgens automatisch naar Citrix verzonden om Citrix te helpen de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van de Workspace-app te verbeteren. Er wordt geen identificeerbare informatie van de gebruiker verzameld uit de omgeving van de klant.

  Opmerking:

  Als u deze instelling uitschakelt, wordt extra logboekregistratie niet uitgeschakeld die uw IT-beheerder mogelijk heeft ingeschakeld.

 10. Automatische USB-omleiding - Met deze optie kunt u willekeurige USB-apparaten automatisch omleiden van de clientmachine naar de VDA.
 11. Netwerkcontroleberichten uitschakelen - Met deze optie worden berichten over het netwerk uitgeschakeld. Met deze berichten kunt u uw netwerkprestaties controleren en ervoor zorgen dat alle bronnen optimaal worden gebruikt.

Hulp & Ondersteuning

Feedback verzenden naar Citrix

Tik op de optie Feedback verzenden naar Citrix. Dubbeltik op het onderdeel of product waarop u feedback wilt verzenden.

Het dialoogvenster Een probleem melden verschijnt

Een probleem melden

Geef de vereiste informatie op en klik op Verzenden om de feedback te verzenden. U kunt ook schermafbeeldingen toevoegen.

Tik op Logboekopties om Citrix te helpen bij het oplossen van problemen en, in geval van ingewikkelde problemen, ondersteuning te vergemakkelijken.

Logboekopties

In het dialoogvenster Logboekopties kunt u het volgende doen:

 • een logboekbestand uploaden;
 • de prioriteit instellen;
 • logboekgeschiedenis wissen;
 • het probleem reproduceren.

Help

Tik op Help om de Help voor gebruikers-documentatie te openen.

Beoordeel uw ervaring

Tik op Beoordeel uw ervaring om beoordelingen te geven over uw ervaring met de Citrix Workspace-app.

Info

Tik op Info om meer informatie over de Citrix Workspace-app te krijgen.

Instellingen