Citrix Ready Workspace Hub

Met Citrix Ready Workspace Hub kan Citrix Casting worden ingeschakeld, zodat u uw mobiele sessie veilig kunt overzetten naar een hub.

Vereisten:

 • Citrix Workspace-app 1809 voor Android of hoger.
 • Bluetooth ingeschakeld op het apparaat voor hubdetectie.
 • Mobiel apparaat en Workspace Hub moeten hetzelfde Wi-Fi-netwerk gebruiken.

Citrix Casting inschakelen

Om Citrix Casting in te schakelen, gaat u naar Instellingen > Citrix Casting. Schakel het selectievakje Citrix Casting gebruiken in.

Stel vervolgens een standaard-app of -bureaublad in die/dat automatisch wordt gestart wanneer u uw mobiele sessie overzet naar de hub. Als u een app of bureaublad wilt kiezen, klikt u in Instellingen op Configuratie > Voorkeursbron.

Nu kunt u roamen of uw sessie casten.

Sessieroaming

Met behulp van sessiesroaming kunt u vanaf een mobiel apparaat een VDA-sessie starten en deze overzetten naar de Citrix Ready Workspace Hub.

 • Handmatig roamen
 • Nabijheidsverificatie

Handmatige sessieroaming

Scan de QR-code van de Citrix Ready Workspace Hub om de VDA-sessie over te zetten naar de Workspace Hub. Wanneer de sessie roamt, heeft de Workspace Hub de volledige controle over alle randapparaten die beschikbaar zijn in de sessie.

Sessieroaming handmatig starten:

 1. Start de Citrix Workspace-app.
 2. Tik op Instellingen > Citrix Casting > Citrix Casting gebruiken.
 3. Tik op het Workspace Hub-pictogram om de QR-code te scannen met behulp van een codescanner.
 4. U kunt de sessie op de volgende manieren handmatig laten roamen:
  • Scan de QR-code van de Workspace Hub.

  OF

  • Tik op Hublijst weergeven. U kunt een Workspace Hub uit de lijst selecteren door op het pictogram van de Workspace Hub naast de naam te tikken, zoals hieronder wordt weergegeven. Workspace Hubs worden weergegeven op volgorde van de Bluetooth-signaalsterkte.
 5. Klik op het instellingenpictogram van Workspace Hub om:
  • Het detectiebereik in te stellen.
  • Het ontkoppelingsbereik in te stellen.

De sessie begint te roamen nadat u verbinding hebt gemaakt met de Workspace Hub.

Tik op het X-pictogram aan de rechterkant om de roamingsessie te verbreken. U kunt ook met twee vingers omlaag vegen op het scherm om de verbinding te verbreken.

Sessieroaming met nabijheidsverificatie

Met nabijheidsverificatie kunt u automatisch een sessie verifiëren en starten zonder het mobiele apparaat aan te raken. Wanneer u de Citrix Workspace-app start, roamt de sessie naar de Citrix Ready Workspace Hub wanneer het apparaat binnen het bereik van de nabijheidsverificatie van de Workspace Hub komt.

Wanneer een mobiel apparaat zich binnen het bereik van de Citrix Ready Workspace Hub bevindt, start het in de Citrix Workspace-app ingestelde standaard virtuele bureaublad of de standaard app automatisch op de Citrix Ready Workspace Hub. Wanneer het mobiele apparaat buiten het bereik raakt, wordt het gestarte bureaublad of de gestarte app gesloten.

Als u nabijheidsverificatie wilt gebruiken, moet Bluetooth zijn ingeschakeld op het mobiele apparaat en op de Workspace Hub. Schakel -instellingen voor Locatie in op het mobiele apparaat met Android versie 6.0 en hoger.

Nabijheidsverificatie configureren:

 1. Tik in de Citrix Workspace-app op Instellingen > Citrix Casting > Citrix Casting gebruiken.
 2. Tik op Configuratie. Het dialoogvenster Configuratie verschijnt.
 3. In het dialoogvenster Configuratie:
  • Tik op de optie Nabijheidsverificatie om dit in te schakelen. Wanneer u de optie Nabijheidsverificatie instelt op UIT, roamt de VDA-sessie alleen naar de favoriete Workspace Hub. Wanneer u de optie Nabijheidsverificatie instelt op AAN, werkt VDA-sessieroaming op alle beschikbare Workspace Hubs.
  • Detectiebereik: geeft de Bluetooth-signaalsterkte aan afhankelijk van de afstand tussen het mobiele apparaat en de Workspace Hub. Het detectiebereik is het bereik waarbinnen nabijheidsverificatie automatisch werkt. De standaardwaarde is -40.
  • Ontkoppelingsbereik: geeft de Bluetooth-signaalsterkte aan afhankelijk van de afstand tussen het mobiele apparaat en de Workspace Hub. Het ontkoppelingsbereik is het begin van het bereik waarbuiten de nabijheidsverificatie stopt. De standaardwaarde is -70. Het ontkoppelingsbereik moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan het detectiebereik en de waarden moeten negatief zijn. U kunt de waarden aanpassen afhankelijk van de RSSI-waarden die worden weergegeven in de lijst met Workspace Hubs. Zie de afbeelding Dialoogvenster Workspace Hub ter referentie.
  • Voorkeursbron is de standaard VDA-sessie die wordt gestart wanneer uw mobiele apparaat binnen het bereik van de nabijheidsverificatie komt. Deze instelling is specifiek voor het account dat u gebruikt om u aan te melden bij de Citrix Workspace-app. Meld u aan bij de Citrix Workspace-app als u de voorkeursbron wilt instellen. Als u meer dan één account hebt, moet u voor elk account een voorkeursbron instellen. Deze instelling is permanent, wat inhoudt dat u uw voorkeursbron slechts één keer per account hoeft in te stellen. Uw voorkeursbron start elke keer dat u in het bereik voor nabijheidsverificatie komt totdat u de instelling wijzigt.

Wanneer uw mobiele apparaat binnen bereik 1 komt, wordt nabijheidsverificatie geactiveerd en wordt uw favoriete VDA-sessie automatisch gestart op de Workspace Hub. Zolang uw mobiele apparaat binnen bereik 1 of 2 blijft, blijft uw standaardbureaublad of -app actief op de Workspace Hub. Wanneer uw Android-apparaat buiten bereik 1 en 2 komt, wordt uw bureaublad of app automatisch gesloten.

RSSI-radius

Favoriete hubs

Klik lang op een Workspace Hub in de lijst met hubs om de hub als favoriete hub in te stellen. De naam van de favoriete hub wordt blauw weergegeven boven aan de lijst met Workspace Hubs.

Wanneer nabijheidsverificatie is ingeschakeld en er meerdere hubs in het bereik zijn, verschijnt het volgende dialoogvenster waarin u een Workspace Hub kunt selecteren om uw sessie te laten roamen.

Als meerdere Citrix Ready Workspace Hubs binnen het bereik zijn en de Citrix Workspace-app op de achtergrond wordt uitgevoerd, verschijnt er een melding op uw mobiele apparaat. Klik op de melding en selecteer de Workspace Hub waarmee u verbinding wilt maken.

Een sessie afsluiten:

 • Verplaats uw mobiele apparaat uit bereik 1 en 2.
 • Veeg met twee vingers omlaag op de startpagina van de Citrix Workspace-app.
 • Sluit Citrix Workspace-app.
 • Sluit de Windows-sessie af op de Citrix Ready Workspace Hub.
 • Tik op het X-pictogram aan de rechterkant om de roamingsessie te verbreken.

Sessie casten

Met sessie casten kunt u elke app of elk bureaublad omleiden van een mobiel apparaat naar een groot scherm dat is aangesloten op een Workspace Hub. Wanneer een sessie wordt gecast, kunt u het toetsenbord en de muis op de hub en op het apparaat gebruiken om de sessie te besturen.

Uw sessie naar een hub casten:

 1. Tik vanuit een sessie op het pictogram Casten in de werkbalk. Er verschijnt een menu en cameraweergave.
 2. Scan de QR-code op de Workspace Hub om verbinding te maken.

Langdurige connectiviteitsperioden

Tijdens een langdurige sessie kunt u het apparaat neerleggen met het scherm vergrendeld. Zie de volgende tips om ervoor te zorgen dat de sessie ononderbroken wordt uitgevoerd:

 • Batterijoptimalisatie kan uw sessie verstoren. Om nadelige effecten van batterijoptimalisatie te voorkomen, voegt u de Citrix Workspace-app toe aan de negeerlijsten voor Android-batterijoptimalisatie:
  • Ga naar Instellingen. Zoek naar Batterijoptimalisatie > Alle apps -> Workspace.
 • Als u een app voor batterijoptimalisatie van derden gebruikt, verwijdert u de Citrix Workspace-app uit de optimalisatielijst.
 • Citrix raadt aan om de hoofdinterface van de Citrix Workspace-app naar de voorgrond te brengen voordat u het scherm vergrendelt. Dit voorkomt dat het besturingssysteem van het mobiele apparaat de Citrix Workspace-app-sessie beëindigt.

Beveiligde verbinding

Citrix Ready Workspace Hub ondersteunt veilige verbindingen tussen uw Android-apparaat en de hub. U moet het clientcertificaat installeren zodat uw Android-apparaat veilig geverifieerd wordt.

 1. Download en installeer het certificaat op het mobiele apparaat.

  Opmerking:

  Als het Android-apparaat de certificaatindeling niet herkent, wijzigt u het achtervoegsel (van .pem in .crt).

 2. Ga op uw Android-apparaat naar Instellingen > Andere beveiligingsinstellingen > Installeren vanuit opslag > Vertrouwde referenties.

Vertrouwde referenties

Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven als een Android-apparaat de hostnaam niet kan verifiëren of het certificaat niet kan vinden. Kies een van de volgende opties:

 • Eenmaal toestaan: maak verbinding met de hub met behulp van een niet-vertrouwd certificaat.
 • Altijd: maak verbinding en voeg de hub toe aan de lijst met vertrouwde hubs. Het waarschuwingsbericht verschijnt niet meer.
 • Annuleren: annuleer de verbinding.

Als u de melding opnieuw wilt instellen op de oorspronkelijke instelling, verwijdert u de app of wist u de cache.

Citrix Ready Workspace Hub