Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP)

Verzamelde gegevens Beschrijving Waarvoor we het gebruiken
Configuratie- en gebruiksgegevens Het Citrix Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP) verzamelt configuratie- en gebruiksgegevens van de Citrix Workspace-app voor Windows en verzendt de gegevens automatisch naar Citrix en Google Analytics. Deze gegevens helpen Citrix om de kwaliteit, functionaliteit en prestaties van de Citrix Workspace-app te verbeteren, bronnen voor productontwikkelingsdoeleinden op de juiste manier toe te wijzen, het serviceniveau op peil te houden en de investeringen in personeel en infrastructuur te beheren.

Verzamelde gegevens

Zoals hierboven vermeld, verzamelt Citrix gegevens over de configuratie en het gebruik van de Workspace-app om de kwaliteit, functionaliteit en prestaties van de Workspace-app te verbeteren en om Citrix in staat te stellen bronnen voor productontwikkelingsdoeleinden op de juiste manier toe te wijzen, het serviceniveau op peil te houden en investeringen in personeel en infrastructuur te beheren. De gegevens worden uitsluitend in geaggregeerde vorm gebruikt en geanalyseerd. Er wordt voor geen enkele gebruiker of machine onderscheid gemaakt en geen analyse uitgevoerd op specifieke eindgebruikers op basis van de CEIP-gegevens.

De specifieke CEIP-gegevenselementen die door Google Analytics worden verzameld zijn:

       
Versie van besturingssysteem* Versie van Workspace-app* Configuratie verificatie Taal van Workspace-app
Startmethode sessie Verbindingsfout Verbindingsprotocol VDA-informatie
Configuratie installatieprogramma Status installatieprogramma Toetsenbordindeling client Configuratie van store
Voorkeur voor automatisch bijwerken Gebruik van Connection Center Configuratie app-beveiliging Reden voor offline banner
Apparaatmodel/-eigenschappen Startstatus van een Citrix Virtual Apps and Desktops-sessie Naam van virtuele app/bureaublad Status automatisch bijwerken
Details van de lease-overeenkomst Gebruik van migratiefunctie van StoreFront- naar Workspace-URL Gebruik van de Citrix Enterprise Browser Kanaal automatisch bijwerken
Details time-out door inactiviteit Citrix Enterprise browserversie    

Opmerking:

Vanaf versie 2206 en 2203.1 LTSR CU4, verzamelt de Citrix Workspace-app geen CEIP-gegevens van gebruikers in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Werk uw Workspace-app bij als u van deze functionaliteit wilt profiteren.

Voorkeuren voor gegevensverzameling

Vanaf versie 2205 kunnen gebruikers en beheerders stoppen met het verzenden van CEIP-gegevens (met uitzondering van de twee gegevenselementen die zoals in de opmerking hieronder uiteengezet kunnen worden geblokkeerd), door de onderstaande stappen te volgen.

  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Citrix Workspace-app in het systeemvak.
  2. Selecteer Geavanceerde voorkeuren. Het dialoogvenster Geavanceerde voorkeuren verschijnt.
  3. Selecteer Gegevensverzameling.
  4. Selecteer Nee, bedankt om CEIP uit te schakelen of om af te zien van deelname.
  5. Klik op Opslaan.

Aanvullende informatie

Citrix verwerkt uw gegevens volgens de voorwaarden van uw contract met Citrix en beschermt ze zoals uiteengezet in het Beveiligingsbewijs van Citrix Services. Het Beveiligingsbewijs van Citrix Services is verkrijgbaar bij het Citrix Trust Center.

Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP)