Uiterlijk en functies van bureaubladen wijzigen

Gebruik de knoppen op de Desktop Viewer-werkbalk om te bepalen hoe u toegang hebt tot bestanden en apparaten.

Een werkbalkgreepknop wordt boven aan het venster of (indien gemaximaliseerd) in het scherm weergegeven.

Klik op de greepknop op de werkbalk. De Desktop Viewer-werkbalk ziet er als volgt uit:

Bureaubladwerkbalk

Zie de sectie Desktop Viewer-werkbalk voor meer informatie over Desktop Viewer. Zie ook de sectie Desktop Viewer in de productdocumentatie.

Opmerking:

Neem contact op met uw beheerder als u de Desktop Viewer-werkbalk niet kunt weergeven.

De werkbalk verplaatsen naar een andere positie op het scherm

U kunt de werkbalk zo verplaatsen dat deze de inhoud of besturingselementen van andere vensters niet blokkeert.

 • Klik op de werkbalkgreep die boven aan het venster verschijnt en verplaats deze naar links of rechts.

Met de werkbalk kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Ga naar het startscherm van uw apparaat door op Homete klikken.
 • Verander de modus van Volledig scherm in Venster.
 • Wijzig de voorkeuren voor een virtueel bureaublad.
  • Bestandstoegang
  • Verbindingen: microfoon of webcam instellen, achtergrondvervaging voor webcamomleiding, digitale camera’s of scanners instellen en relatieve muis.
  • Weergave
  • Beeldschermindeling. Zie Indeling virtueel beeldscherm voor meer informatie.
 • In een bureaubladsessie worden gesplitste USB-apparaten weergegeven in de Desktop Viewer onder Apparaten. Zie Omleiding samengesteld USB-apparaat voor meer informatie.
 • Verbreek de sessie door op Verbinding verbreken te klikken.
 • Schakel naar andere schermen of apps binnen de sessie door op Snelkoppelingen > Schakelen tussen apps te klikken.

Bepalen hoe lokale bestanden worden geopend

Een virtueel bureaublad heeft mogelijk toegang nodig tot de bestanden op uw lokale computer. U kunt bepalen welke toegangsrechten worden verleend.

 1. Klik in de werkbalk op Voorkeuren > Bestandstoegang en selecteer een van de volgende opties:

  Optie Beschrijving
  Lezen en schrijven Het virtuele bureaublad kan lokale bestanden lezen en ernaar schrijven.
  Alleen-lezen Het virtuele bureaublad kan lokale bestanden lezen, maar niet ernaar schrijven.
  Geen toegang Het virtuele bureaublad heeft geen toegang tot lokale bestanden.
  Mij altijd vragen Er wordt een prompt weergegeven telkens wanneer het virtuele bureaublad toegang moet krijgen tot lokale bestanden.
 2. Klik op OK.

Een microfoon of webcam instellen

Volg deze procedure als u de manier wilt wijzigen waarop uw virtuele bureaublad toegang heeft tot een lokale microfoon of webcam.

 1. Klik in de werkbalk op Voorkeuren > Verbindingen en selecteer een van de volgende opties:

  Optie Beschrijving
  Automatisch verbinden De microfoon of webcam kunnen worden gebruikt op het virtuele bureaublad.
  Niet verbinden De microfoon of webcam kunnen niet worden gebruikt op het virtuele bureaublad.
  Vraag het mij Vraagt u wanneer het virtuele bureaublad toegang nodig heeft tot de microfoon of webcam.
 2. Selecteer in Globale instellingen uw voorkeurswebcam.
 3. Klik op OK.

Beperking

 • Het dialoogvenster Voorkeurswebcam verschijnt, zelfs wanneer het beleid voor Windows Media-omleiding is ingesteld op Uitgeschakeld op de Delivery Controller.

Automatische verbindingsvoorkeuren met USB-apparaten wijzigen

De Citrix Workspace-app maakt automatisch verbinding met USB-apparaten met de CONNECT-actie op basis van de voorkeuren die voor de huidige bureaubladbron zijn ingesteld. U kunt de voorkeuren op de werkbalk van de Desktop Viewer wijzigen, zoals te zien is in de volgende afbeelding.

CWA Windows-voorkeuren

De twee selectievakjes onder aan het venster bepalen of de apparaten automatisch verbinding moeten maken of moeten wachten op een handmatige verbinding tijdens de sessie. Deze instellingen zijn standaard niet ingeschakeld. U kunt de voorkeuren wijzigen als generieke USB-apparaten automatisch moeten worden verbonden.

Opmerking:

De beheerder kan de gebruikersvoorkeuren negeren door het bijbehorende beleid toe te passen.

Achtergrondvervaging voor webcamomleiding

De Citrix Workspace-app voor Windows ondersteunt nu achtergrondvervaging voor webcamomleiding. Selecteer Voorkeuren > Verbindingen en schakel het selectievakje Achtergrondvervaging inschakelen in om deze functie in te schakelen.

Digitale camera’s of scanners instellen

Volg deze procedure als u de manier wilt wijzigen waarop uw virtuele bureaublad toegang heeft tot een lokale microfoon of webcam.

 1. Klik in de werkbalk op Voorkeuren > Verbindingen en selecteer een van de volgende opties:

  Optie Beschrijving
  Automatisch verbinden Hiermee kunnen digitale camera’s of scanners op het virtuele bureaublad worden gebruikt.
  Niet verbinden Staat het gebruik van digitale camera’s of scanners op het virtuele bureaublad niet toe.
  Vraag het mij Vraagt wanneer het virtuele bureaublad toegang moet hebben tot de digitale camera’s of scanners.
 2. Klik op OK.