Accounts toevoegen of wisselen van server

Als uw beheerder u vraagt om een account toe te voegen of een andere Citrix Gateway te gebruiken, volgt u deze stappen.

Een Citrix Workspace-app-account toevoegen

  1. Klik op de startpagina van de Citrix Workspace-app op de pijl omlaag en selecteer Accounts.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Accounts toevoegen of verwijderen de optie Toevoegen en vul de informatie in die door uw beheerder wordt verstrekt.

Een andere Citrix Gateway gebruiken

Uw organisatie maakt mogelijk gebruik van Citrix Gateway om uw identiteit te verifiëren.

  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Citrix Workspace-app in het systeemvak.
  2. Navigeer naar Geavanceerde voorkeuren > NetScaler Gateway-instellingen.
  3. Selecteer een server in de vervolgkeuzelijst Verbinding.
  4. Geef uw aanmeldingsgegevens op om verbinding te maken met de server.

Opmerking:

Afhankelijk van de Store-configuratie verschijnt de optie NetScaler Gateway-instellingen.

Accounts toevoegen of wisselen van server