Uw account instellen

U kunt een of meer accounts instellen om toegang te krijgen tot uw bronnen.

Een account maken

Wanneer u de Citrix Workspace-app voor de eerste keer start, krijgt u via het welkomstscherm toegang tot de toepassingen van uw organisatie. Voer de door uw organisatie verstrekte accountgegevens in.

  1. Klik op de startpagina van de Citrix Workspace-app op het pluspictogram rechtsonder in het scherm om het dialoogvenster Account toevoegen te openen.
  2. Voer in het dialoogvenster Account toevoegen de store-URL in die door de IT-beheerder is verstrekt.

    Account toevoegen

Opmerking:

  • U kunt het e-mailadres op uw werk gebruiken om toegang te krijgen tot bronnen. Voor sommige organisaties hebt u het serveradres van uw organisatie nodig, bijvoorbeeld servername.company.com.
  • U hebt uw verificatiereferenties, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en domein, nodig.

Een account bewerken

Selecteer Bewerken om het Citrix Gatewayadres en verificatietype voor een specifiek gebruikersaccount te wijzigen.

Account bewerken

Een bron starten

Tik op uw apparaat op Apps of Bureaubladen om de bronnen weer te geven waartoe u toegang hebt.

Bron toevoegen aan het beginscherm

Klik op het Sterpictogram op de bronpictogrammen om de apps of bureaubladen aan het Beginscherm toe te voegen. Een gele ster geeft aan dat de bron al aan het Beginscherm is toegevoegd. Als u de bron uit het Beginscherm wilt verwijderen, klikt u op het gele sterpictogram en de bron wordt uit het Beginscherm verwijderd.

Een certificaat installeren

Als uw organisatie een certificaat op uw apparaat vereist, moet uw organisatie een webadres voor de download verstrekken of het certificaat als e-mailbijlage verzenden. Wanneer u het bestand hebt, tikt u erop om het certificaat op uw apparaat te installeren.

Meerdere accounts maken

U kunt meer accounts maken, elk met verschillende favoriete toepassingen en instellingen. Tik in de lijst met accounts op Account toevoegen.

Een account verwijderen

Selecteer op de pagina Accounts het prullenbakpictogram bij het gebruikersaccount.

Uw account instellen