Een concept e-mail minimaliseren

Wanneer u een e-mail schrijft, kunt u een concept minimaliseren. U kunt navigeren in Secure Mail en later terugkeren naar uw concept-e-mail.

Opmerking:

Deze functie is beschikbaar voor Android en apparaten met iOS 13 en hoger.

Als u de concept-e-mail wilt minimaliseren, veegt u omlaag in het scherm Opstellen. Het concept blijft als zwevende actieknop onderin het scherm.

Optie voor geminimaliseerde concepten

Tik op het geminimaliseerde conceptpictogram om terug te keren naar het concept.

Zwevende actieknop voor geminimaliseerde concepten

Een concept e-mail minimaliseren

In this article