Exchange-accounts toevoegen

In Secure Mail kunt u meerdere Exchange-e-mailaccounts toevoegen en tussen deze accounts wisselen. U kunt uw e-mails, contactpersonen en agenda’s op één plek in de gaten houden.

Opmerking:

Deze functie is beschikbaar voor iOS en Android.

Voordat u begint

 • U hebt een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om extra accounts te configureren.
 • Citrix raadt aan dat u niet meerdere accounts op gedeelde apparaten configureert.

Zie het artikel Meerdere Exchange-accounts in de Citrix-productdocumentatie voor de vereiste administratorbevoegdheden.

Een Exchange-e-mailaccount toevoegen in iOS en Android

 1. Open Secure Mail, tik op het hamburgerpictogram en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.

 2. Onder ACCOUNTS:
  • Voor iOS: tik op Exchange-account toevoegen.
  • Voor Android: tik op het account dat u wilt bewerken.
 3. Bewerk voor Android de velden in het Account-scherm. Typ voor iOS in het Exchange-scherm de referenties voor het nieuwe account.

  Optioneel kunt u voor iOS waarden instellen voor de volgende parameters:

  • Synchronisatieperiode e-mail: tik om een waarde te selecteren voor de e-mailsynchronisatieperiode. De waarde die u instelt, geeft het aantal dagen met e-mail aan dat door Secure Mail wordt gesynchroniseerd. Uw beheerder stelt de standaardwaarde in.
  • Maak dit mijn standaardaccount: tik op het nieuwe account om het als uw standaardaccount in te stellen. De waarde wordt standaard ingesteld op UIT.
 4. Tik voor Android op Opslaan om uw actie te bevestigen of tik op Annuleren om terug te keren naar het scherm Instellingen.

  Afbeelding van het scherm Accountdetails in Android

Tik voor iOS op Aanmelden om het account aan te maken.

Een account in iOS bewerken

U kunt het wachtwoord en de beschrijving van uw e-mailaccount bewerken.

 1. Open Secure Mail, tik op het hamburgerpictogram en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.

 2. Tik onder ACCOUNTS op het account dat u wilt bewerken.

 3. Bewerk de velden in het scherm Account.

 4. Tik op Opslaan om uw actie te bevestigen of tik op Annuleren om terug te keren naar het scherm Instellingen.

Een account verwijderen in iOS en Android

 1. Open Secure Mail, tik op het hamburgerpictogram en tik vervolgens op het pictogram Instellingen.
 2. Tik onder ACCOUNTS op het account dat u wilt verwijderen.
 3. In het scherm Account voor iOS of het scherm Accountgegevens voor Android: tik op Account verwijderen onder aan het scherm of tik op Annuleren om terug te keren naar het scherm Instellingen.
 4. Tik op Verwijderen om uw actie te bevestigen.

Opmerking:

Als u het standaardaccount verwijdert, wordt het volgende account het standaardaccount.

Een standaardaccount instellen

Secure Mail gebruikt het standaardaccount in de volgende scenario’s:

 • E-mails opstellen: in het veld Van: wordt automatisch de e-mail-id van het standaardaccount ingevuld.
 • Agendagebeurtenissen maken: in het veld Organisator wordt automatisch de e-mail-id van het standaardaccount ingevuld.
 • Badgegetal app: geeft het aantal ongelezen e-mailberichten van het standaardaccount aan.

Wanneer u een of meer e-mailaccounts toevoegt, is het eerste account dat u maakt het standaardaccount. Ga naar Instellingen > Algemeen > Standaard om het standaardaccount te wijzigen.

Tik in het scherm Standaard e-mail op het account dat u als standaard wilt instellen.

In iOS kunt u ook naar Instellingen > ACCOUNTS gaan en vervolgens op het account tikken dat u als standaard wilt instellen. Schakel in het scherm Account de functie Maak dit mijn standaardaccount in.

Instellingen voor meerdere Exchange-accounts

Als u meerdere Exchange-accounts hebt geconfigureerd, zijn sommige Secure Mail-instellingen beschikbaar voor elk van deze accounts afzonderlijk. Terwijl sommige andere instellingen globaal zijn voor alle accounts. De volgende instellingen zijn accountspecifiek voor iOS:

 • Standaard
 • Meldingen
 • Auto vernieuwen
 • Afwezig
 • Synchronisatieperiode e-mail
 • S/MIME
 • Offlinebestanden
 • Handtekening
 • Synchroniseren met lokale contactpersonen
 • Instellingen exporteren

De volgende instellingen zijn accountspecifiek voor iOS:

 • Standaard
 • Meldingen
 • Afwezig
 • Synchronisatiefrequentie postvak IN
 • Synchronisatieperiode e-mail
 • E-mail synchroniseren
 • S/MIME
 • Offlinebestanden
 • Handtekening
 • Snelle antwoorden
 • Agenda synchroniseren
 • Contactpersonen synchroniseren
 • Synchroniseren met lokale contactpersonen
 • Instellingen exporteren

Deze instellingen worden weergegeven na het pictogram >. Tik op het pictogram > om de accounts op uw apparaat weer te geven.

Als u de instelling op een specifiek account wilt toepassen, vouwt u een instellingsitem uit door op > te tikken en vervolgens het e-mailaccount te selecteren.

Opmerking:

Voor iOS kunt u de eerder geëxporteerde Secure Mail-instellingen alleen importeren in het standaard- of primair account.

Scherm Postvakken in iOS en Android

Het scherm Postvakken toont alle accounts die u hebt geconfigureerd en heeft de volgende weergaven:

 • Alle accounts: bevat e-mails van alle Exchange-accounts die u hebt geconfigureerd. Het postvak Alle accounts is standaard de algemene weergave. Deze weergave bevat bijlagen en e-mails van alle Exchange-accounts die u op uw apparaat hebt geconfigureerd.
 • Individuele accounts: bevat e-mails en mappen van een individueel account. Deze accounts worden weergegeven als een lijst die u kunt uitvouwen om de submappen te bekijken.

Als u in Android uw postvakken wilt weergeven, opent u Secure Mail en tikt u op het hamburgerpictogram. Tik in het scherm Postvakken op het account om de opties uit te vouwen.

Afbeelding van opties in uitschuifbaar menu

In de weergave Alle accounts worden uw e-mails van meerdere accounts gezamenlijk weergegeven. Maar bij de volgende acties wordt het e-mailadres van het standaard- of primaire account gebruikt:

 • Nieuw bericht
 • Nieuwe gebeurtenis

U kunt het e-mailadres van de afzender wijzigen tijdens het opstellen van een e-mail vanuit de weergave Alle accounts. Tik hiervoor op het standaardadres in het veld Van: en selecteer een ander account uit de e-mailaccounts die worden weergegeven.

Afbeelding van het selecteren van e-mailaccounts

Opmerking:

Bij het opstellen van een e-mail uit de gespreksweergave, wordt het veld Van: automatisch ingevuld met het e-mailadres van de geadresseerden van het gesprek.

Individuele accounts

Het standaard of primaire account wordt altijd eerst weergegeven, gevolgd door de andere accounts in alfabetische volgorde.

In de individuele accounts worden alle submappen die u mogelijk hebt gemaakt weergegeven.

In Android worden submappen als volgt weergegeven:

Afbeelding van submappen

De volgende acties zijn alleen mogelijk op individuele accounts:

 • Items verplaatsen
 • E-mails opstellen vanuit de gespreksweergave.
 • vCard importeren (voor Android)
 • Contactpersonen opslaan