Uw Secure Mail-agendagebeurtenissen exporteren

U kunt Secure Mail-agendagebeurtenissen exporteren naar de Agenda-app op uw apparaat. Tik hiervoor op Instellingen > Persoonlijke agenda > Secure Mail-agenda exporteren. Sleep vervolgens de schuifregelaar voor Agendagebeurtenissen exporteren naar rechts.

Opmerking:

Deze functie is beschikbaar voor iOS en Android.

Houd rekening met het volgende:

  • Agendagebeurtenissen die u uit Secure Mail exporteert zijn alleen-lezen. Als u Secure Mail-gebeurtenissen wilt bewerken, tikt u op de koppeling Secure Mail-gebeurtenis in uw persoonlijke agendagebeurtenis. Met deze actie wordt u omgeleid naar Secure Mail om wijzigingen aan te brengen.
  • Voor iOS werkt deze functie alleen als iCloud is ingeschakeld.
  • Voor Android is de koppeling Secure Mail-gebeurtenis niet beschikbaar op Samsung- en Huawei-apparaten.
  • Zie Secure Mail-agendagebeurtenissen exporteren in de Citrix-productdocumentatievoor instellingen voor beheerbeleid.
Uw Secure Mail-agendagebeurtenissen exporteren

In this article