Veegacties gebruiken

Wanneer u in Secure Mail een e-mail naar links of naar rechts veegt, krijgt u meer opties. U kunt naar links vegen, lang naar links vegen of naar rechts vegen.

Opmerking:

Deze functie is beschikbaar voor iOS en Android.

Afhankelijk van de map waarin u zich bevindt, hebt u bij het vegen van een e-mail verschillende opties. Tik daarna op een optie om een actie uit te voeren.

In de volgende tabel worden de opties weergegeven, afhankelijk van de map en de veegbeweging die u maakt.

Mappen Veeg naar links Lange veeg naar links Veeg naar rechts
Postvak IN, Verzonden, Verwijderen Verwijderen; Markering toevoegen of Markering verwijderen; Meer Verwijderen Markeren als gelezen of ongelezen
Concepten Verwijderen; Markering toevoegen of Markering verwijderen Verwijderen Markeren als gelezen of ongelezen
Postvak UIT Verwijderen; Opnieuw verzenden of Annuleren Verwijderen Geen actie
Serverresultaten Doorsturen; Antwoord en Allen beantwoorden Antwoord en Allen beantwoorden Geen actie

Afbeelding van de veegactie in Android

Veeg naar rechts om de actie Markeren uit te voeren.

In de volgende secties vindt u meer informatie over elk menu-item.

Optie Meer

Het menu Meer bevat de volgende opties:

  • Antwoord
  • Allen beantwoorden
  • Doorsturen
  • Verplaatsen
  • Annuleren

Afbeelding van het menu Meer in Android

Optie Markering toevoegen

Met de optie Markering toevoegen kunt u de e-mail markeren om deze sneller terug te vinden. U kunt deze optie ook gebruiken om de status van een eerder gemarkeerde e-mail te wissen.

Optie Verwijderen

Met de optie Verwijderen kunt u de geselecteerde e-mail verwijderen.

Afbeelding van de optie Verwijderen in Android

U kunt een e-mail ook verwijderen door het e-mailitem lang naar links te vegen.

Afbeelding van lange veeg naar links in Android

In beide verwijderscenario’s wordt de knop Ongedaan maken enkele seconden weergegeven, zodat u de actie kunt terugdraaien.

Afbeelding van de knop Ongedaan maken in Android

U kunt meerdere e-mails verwijderen door lang te drukken op een e-mailitem en vervolgens de e-mails te selecteren die u wilt verwijderen.

Optie Markeren

Met de optie Markeren kunt u een e-mail markeren als gelezen of ongelezen. Met deze veegbeweging kunt u schakelen tussen de opties Gelezen en Ongelezen.

Afbeelding van de optie Markeren in Android

Veegacties gebruiken