Kleuren instellen voor gesynchroniseerde Secure Mail-agenda’s

De Secure Mail-agenda toont alle gebeurtenissen die betrekking hebben op gesynchroniseerde e-mailaccounts op uw apparaat. U kunt kleuren voor afzonderlijke accounts instellen om onderscheid te maken tussen agendagebeurtenissen.

Opmerking:

Deze functie is beschikbaar voor iOS en Android.

Kleuren instellen voor agendagebeurtenissen

  1. Tik op het pictogram Agenda in de voettekstbalk en tik vervolgens op het weglatingstekenpictogram. In het scherm Agenda worden alle geconfigureerde accounts weergegeven.
  2. Tik op de standaardkleur rechts van een Exchange-account. In het scherm Kleuren worden de beschikbare kleuren voor dat account weergegeven.
  3. Selecteer een kleur en tik vervolgens op Opslaan.
  4. Tik op Annuleren om terug te keren naar het vorige scherm. De geselecteerde kleur wordt ingesteld voor alle agendagebeurtenissen voor dit Exchange-account.

Afbeelding van de agendakleuropties

Afbeelding van de gekleurde accounts

Afbeelding van de agenda met kleuren

Wanneer u een agenda-uitnodiging of -gebeurtenis maakt, wordt in het veld Organisator automatisch het e-mailadres van het standaardaccount ingevuld. Als u het e-mailaccount wilt wijzigen, tikt u op dit e-mailadres en selecteert u een ander account.

Afbeelding van het organisatorveld

Afbeelding van de organisatorselectie

Opmerking:

Wanneer u Secure Mail afsluit en vervolgens opent, herstelt de app de laatst geconfigureerde agenda-instellingen op uw apparaat.

Kleuren instellen voor gesynchroniseerde Secure Mail-agenda’s