Aan de slag

Dit artikel is een referentiedocument dat kan helpen om aan de slag te gaan met de Citrix Workspace-app voor Linux.

Citrix Workspace-app openen

U kunt de Citrix Workspace-app openen via de opdrachtregel of vanuit een van de ondersteunde bureaubladomgevingen.

Zorg ervoor dat de omgevingsvariabele ICAROOT zo is ingesteld dat deze naar de werkelijke installatiedirectory verwijst.

Tip:

De volgende instructie is niet van toepassing op installaties die vanuit webpakketten of met behulp van tarball zijn uitgevoerd. Deze instructie is van toepassing wanneer niet aan de vereisten voor selfservice is voldaan.

Opdrachtprompt

Om de Citrix Workspace-app vanaf de opdrachtprompt te starten:

 1. Typ /opt/Citrix/ICAClient/selfservice
 2. Druk op Enter (waarbij /opt/Citrix/ICAClient de directory is waarin u de Citrix Workspace-app hebt geïnstalleerd). Het dialoogvenster Accepteert u de gebruiksrechtovereenkomst? verschijnt.

  EULA

 3. Klik op Accepteren om door te gaan met het toevoegen van de store.

Opmerking:

Het dialoogvenster Accepteert u de gebruiksrechtovereenkomst? verschijnt alleen als u de Citrix Workspace-app voor Linux na de installatie voor het eerst opent.

Linux-bureaublad

U kunt de Citrix Workspace-app vanuit een bureaubladomgeving starten met behulp van een bestandsbeheerprogramma.

Op sommige bureaubladen kunt u de Citrix Workspace-app ook vanuit een menu starten. De Citrix Workspace-app is vanuit verschillende menu’s beschikbaar, afhankelijk van uw Linux-distributie.

In Ubuntu wordt het pictogram van de Citrix Workspace-app als volgt weergegeven:

App-icoon

Accounts toevoegen

Als uw beheerder u vraagt om een account toe te voegen, volgt u deze stappen.

Een Citrix Workspace-app-account toevoegen

 1. Open Citrix Workspace voor Linux.
 2. Voer in het scherm Welkom bij Citrix Workspace uw gegevens in en klik op Doorgaan.
 3. Voer uw referenties in als hierom wordt gevraagd.

Ga als volgt te werk om nog een account toe te voegen:

 1. Klik in de Citrix Workspace-app op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie Accounts.

  Of

  Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie Voorkeuren.

  Het scherm Citrix Workspace-app - Voorkeuren verschijnt.

  Voorkeuren - Accounts

 2. Klik in het venster Voorkeuren op het tabblad Accounts en daarna op Toevoegen. Het scherm Account toevoegen verschijnt. Accounts toevoegen

 3. Voer uw e-mailadres op het werk of serveradres in dat door de IT-afdeling is verstrekt.
 4. Klik op Toevoegen. Het account is toegevoegd.

Schakelen tussen accounts

Als u tussen accounts wilt schakelen, moet u twee of meer accounts hebben toegevoegd.

Opmerking:

De optie Schakelen tussen accounts is alleen zichtbaar als er twee of meer accounts zijn toegevoegd.

 1. Klik in de Citrix Workspace-app op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie Schakelen tussen accounts.

  Schakelen tussen accounts

 2. Klik op het account waarnaar u wilt overschakelen. Het scherm Welkom bij Citrix Workspace verschijnt.
 3. Voer uw gegevens in en klik op Doorgaan.
 4. Voer uw referenties in als hierom wordt gevraagd.
Aan de slag