Synchronisatie toetsenbordindeling

Met synchronisatie van toetsenbordindeling kunt u overschakelen tussen de gewenste toetsenbordindelingen op het clientapparaat. Deze functie is standaard uitgeschakeld. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, wordt de toetsenbordindeling van de client automatisch gesynchroniseerd met de virtuele apps en bureaubladen.

 1. Open de Citrix Workspace-app.
 2. Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie Accounts.

  Of

  Klik op het app-indicatorpictogram in de rechterbovenhoek en klik op de optie Voorkeuren.

  Het scherm Citrix Workspace-app - Voorkeuren verschijnt.

  Voorkeuren - Accounts

 3. Klik in het venster Voorkeuren op het tabblad Toetsenbord. Het volgende scherm verschijnt:

  Voorkeuren - Microfoon en webcam

 4. Selecteer een van de volgende synchronisatie-instellingen voor toetsenbordindeling:

  • Slechts één keer synchroniseren wanneer de sessie wordt gestart - Op basis van de waarde van KeyboardLayout in het bestand wfclient.ini wordt de toetsenbordindeling van de client gesynchroniseerd met de server wanneer de sessie wordt gestart. Als de waarde van KeyboardLayout is ingesteld op 0, wordt het systeemtoetsenbord gesynchroniseerd met de VDA. Als de waarde van KeyboardLayout is ingesteld op een specifieke taal, wordt het taalspecifieke toetsenbord gesynchroniseerd met de VDA. Wijzigingen die u tijdens de sessie aanbrengt in de toetsenbordindeling van de client, worden niet onmiddellijk van kracht. Om de wijzigingen toe te passen, meldt u zich af en weer aan bij de app. De modus Slechts één keer synchroniseren wanneer de sessie wordt gestart is de standaard toetsenbordindeling die voor de Citrix Workspace-app is geselecteerd.
  • Dynamische synchronisatie toestaan - Met deze optie wordt de toetsenbordindeling van de client gesynchroniseerd met de server wanneer u de toetsenbordindeling van de client wijzigt.
  • Niet synchroniseren - Geeft aan dat de client de toetsenbordindeling op de server gebruikt.
 5. Klik op Opslaan en sluiten.
Synchronisatie toetsenbordindeling

In this article