Uw persoonlijke agendagebeurtenissen weergeven

U kunt uw persoonlijke agenda importeren vanuit de agenda-app op uw apparaat. U kunt daarna uw persoonlijke gebeurtenissen weergeven in Secure Mail. Uw persoonlijke agendagegevens worden niet gesynchroniseerd met de mailserver van Exchange of Lotus Notes.

Opmerking:

Deze functie is beschikbaar voor iOS en Android. Deze functie is niet beschikbaar op Android Enterprise-apparaten.

U kunt uw persoonlijke agenda-overlay inschakelen via de pop-upmelding of via de Secure Mail-instellingen. Schakel in Instellingen van Secure Mail Persoonlijke agenda in.

Afbeelding van de functie Persoonlijke agenda in iOS

Afbeelding van algemene iOS-instellingen met de functie Persoonlijke agenda

Afbeelding van het inschakelen van de optie Persoonlijke agenda in iOS

Vervolgens kunt u een kleur selecteren voor uw persoonlijke e-mailitems.

Afbeelding van de kleuroptie

Afbeelding voorbeeld van kleurkeuze

Afbeelding van agenda in kleur

In de Instellingen kunt u selecteren welke persoonlijke agenda’s worden weergegeven.

Secure Mail geeft ook de volgende details weer van een persoonlijke agendagebeurtenis:

  • Accountnaam van de afzender
  • Genodigden
  • Notulen van vergadering

Afbeelding van agendagegevens

Wanneer u een agendagebeurtenis in een Exchange-account maakt of opnieuw plant, geeft Secure Mail voor Android conflicten met uw persoonlijke agendagebeurtenis weer.

Afbeelding van een agendaconflict in Android

Afbeelding van conflictdetails

In de volgende video wordt een demonstratie gegeven van de overlayfunctie Persoonlijke agenda.

Afbeelding van video van persoonlijke agendafunctie

Uw persoonlijke agendagebeurtenissen weergeven

In this article