Mappen en contactpersonen synchroniseren

U kunt de inhoud van Secure Mail vernieuwen en synchroniseren.

Map Mail synchroniseren

U kunt alle inhoud van Secure Mail synchroniseren door op het pictogram Synchroniseren te tikken.

Opmerking:

Deze functie is beschikbaar voor iOS en Android.

Het pictogram Synchroniseren verschijnt in uitschuifbare zijbalken van Secure Mail, zoals Postvakken, Agenda’s, Contactpersonen en Bijlagen.

Wanneer u op het pictogram Synchroniseren tikt, worden de mappen die voor automatisch vernieuwen zijn geconfigureerd bijgewerkt. De tijdstempel van de laatste synchronisatie verschijnt naast het pictogram Synchroniseren.

Uw mappen synchroniseren

  1. Open Secure Mail.
  2. Tik op de map die u wilt synchroniseren uit de beschikbare mappen in de tabbalk onder aan het scherm.

    Map synchroniseren in balk onder aan het scherm

  3. Tik op het hamburgerpictogram linksboven in het scherm.

  4. Tik op het pictogram Synchroniseren linksonder in het scherm.

    Map synchroniseren

    Voortgang van map synchroniseren

De map wordt gesynchroniseerd en de inhoud wordt vernieuwd. De tijdstempel verschijnt naast het pictogram Synchroniseren.

Automatische synchronisatie van de map Concepten

In Secure Mail voor Android wordt de map Concepten automatisch gesynchroniseerd. Uw concepten zijn beschikbaar op al uw apparaten. Voor Android is de functie beschikbaar op apparaten met Office 365 of Exchange Server 2016 en hoger.

In Secure Mail voor iOS is deze functie beschikbaar voor configuraties met Exchange ActiveSync v16 of hoger.

Als uw Secure Mail-concept bijlagen bevat, worden de bijlagen niet met de server gesynchroniseerd.

De volgende video van één minuut laat zien hoe deze functie werkt:

Afbeelding van video over automatisch synchroniseren van conceptmap

Mappen en contactpersonen synchroniseren