Instellingen

Om het menu Instellingen te openen, tikt u op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van een iPad. Tik op een iPhone op Instellingen in het onderste menu.

Weergaveopties

Er zijn verschillende opties om uw resolutie voor apps en bureaubladen te configureren. Tik op Weergaveopties en kies tussen Automatisch aanpassen - Laag, Automatisch aanpassen - Gemiddeld en Automatisch aanpassen - Hoog.

iPhone

Op een iPhone zijn de opties Klein, Gemiddeld en Groot. Op een iPhone kunt u ook kiezen voor Automatisch aanpassen aan scherm.

iPad

Op een iPad kunt u ook een aangepaste resolutie voor uw sessie invoeren. De maximale aangepaste resolutie is de maximale resolutie die uw iPad ondersteunt.

U kunt uw sessie ook op een extern scherm weergeven. Dit vereist specifieke hardware of apparaten die Apple Play ondersteunen. Nadat u het hebt ingesteld, tikt u op Extern scherm om uw sessie naar het externe scherm te pushen.

Wanneer u uw iOS-apparaat met een extern scherm gebruikt, kunt u uw iOS-apparaat als trackpad gebruiken om uw sessie te beheren. Als u dit wilt, tikt u op Presentatiemodus in de modus Extern scherm.

Opmerking:

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u de modus Extern scherm gebruikt.

Toetsenbordopties

Tik op Unicode-toetsenbord gebruiken om een standaard Unicode-toetsenbord te gebruiken. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Tik op een iPad op Automatisch toetsenbord zodat het toetsenbord op elk moment in een sessie op het scherm verschijnt wanneer een toetsenbord nodig is. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Met Toetscombinaties kunt u meer toetsen in uw sessie gebruiken dan met het standaard iOS-toetsenbord. U kunt kiezen welke toetsen u wilt gebruiken voor uw toetsenbord met extra functies. Kies op een iPad Toetscombinaties om de beschikbare toetsen te bekijken. Op een iPhone verschijnt de lijst met toetscombinaties nadat u toetsenbordopties hebt gekozen. Tik op de knoppen om de toetscombinaties te kiezen die u wilt gebruiken.

Tik op Aangepaste toetsenborden gebruiken om toetsenborden van derden te gebruiken die in uw sessie vanuit de App Store zijn gedownload. Met Toetsenbordindeling synchroniseren wordt de toetsenbordindeling van de VDA automatisch met die van het clientapparaat gesynchroniseerd.

Audio

Tik op Audio om audio van uw apps en bureaubladen in of uit te schakelen. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Opmerking:

Met deze instelling kunt u alleen luisteren. De Citrix Workspace-app voor iOS biedt geen bi-directionele audio.

Browser

Een StoreFront-app starten met behulp van de Safari-webbrowser:

Voor iOS 11

 • Tik op het pictogram van de app die u wilt starten.

  Het ICA-bestand wordt automatisch gedownload en de app wordt automatisch geopend in de Citrix Workspace-app voor iOS.

In iOS 11 en iOS 12

 • Tik op het pictogram van de app die u wilt starten.

  Het ICA-bestand wordt automatisch gedownload, maar u moet het ICA-bestand handmatig openen door op Openen in Workspace te tikken. De app wordt daarna geopend in de Citrix Workspace-app voor iOS.

  Openen in Workspace

In iOS 13

Tip:

Als u een StoreFront-app met behulp van de Safari-webbrowser wilt starten, wordt de nieuwste versie van de Citrix Workspace-app of Citrix Receiver voor iOS vereist (maar niet beide).

 1. Tik op het pictogram van de app die u wilt starten. U wordt gevraagd om het ICA-bestand te downloaden.

  Scherm Favorieten

 2. Tik op Downloaden om het ICA-bestand te downloaden.

  ICA downloaden

 3. Tik in de downloadmanager op het ICA-bestand. De app wordt gestart in de Citrix Workspace-app voor iOS.

  Downloadmanager

Geavanceerde instellingen

Tik op Strikte certificaatvalidatie om het strengere validatiebeleid voor servercertificaten te gebruiken. Deze optie kan van invloed zijn op het starten van sessies.

Met TLS-versies kunt u uw TLS-instellingen wijzigen voor het oplossen van problemen. De TLS-versies zijn standaard ingesteld op TLS 1.0, 1.1 en 1.2.

Tik op Opslag van iPad gebruiken of Opslag van iPhone gebruiken om de interne opslag van uw apparaat te gebruiken. U kunt de interne opslag gebruiken in plaats van documenten op te slaan in een cloudservice of op de netwerkserver van uw organisatie.

Tik op Vragen voor het afsluiten zodat de Citrix Workspace-app voor iOS u vraagt om het verbreken van een sessie te bevestigen.

Tik op een iPad op Sessie delen om uw sessie van het ene naar het andere apparaat te verplaatsen met de Citrix Workspace-app voor iOS. Zelfs nadat u de sessie hebt gedeeld, kunt u doorgaan met werken in uw geopende apps of bureaubladen. Deze optie is standaard ingeschakeld als uw organisatie deze ondersteunt. Tik op Favorieten automatisch toevoegen om gestarte apps automatisch toe te voegen aan uw favorieten. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Opmerking:

Als het delen van sessies is uitgeschakeld of geen optie is (zoals op de iPhone), verbreekt u standaard de verbinding met de sessie wanneer u op Home tikt. Uw apps blijven actief op de server. U kunt roamen naar een ander apparaat, u aanmelden bij hetzelfde account en het gebruik van uw apps en bureaubladen hervatten.

Tik op Systeemeigen keuzelijst gebruiken om de iOS-systeemeigen selectiefunctie te gebruiken. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Tik op een iPad op Aanraking inschakelen om aanraken toe te staan voor alle apps en bureaubladen, inclusief apps waarvoor geen aanraakopties zijn ingeschakeld, zoals Windows 7.

Tik op een iPad op Volledig scherm om uw apps en bureaubladen in volledig scherm weer te geven op uw iPad-apparaat. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als er slechts één sessie beschikbaar is, kunt u met Workspace Control automatisch opnieuw verbinden met een sessie die vanaf een ander apparaat is gestart wanneer u een account toevoegt of de apps of bureaubladen op het tweede apparaat vernieuwt. Tik op Opnieuw verbinden tijdens het aanmelden bij account en/of Opnieuw verbinden tijdens vernieuwen om deze opties in te schakelen.

Tik op HTTP-proxy inschakelen om een HTTP-proxy voor uw sessie te gebruiken. Deze optie moet worden geconfigureerd in uw apparaatinstellingen.

Tik op Smartcard inschakelen om een smartcard in een sessie te gebruiken. Deze optie is alleen bedoeld om een smartcard in een sessie te gebruiken, niet om u te verifiëren voor toegang tot de sessie.

Tik op Sessie openhouden zodat uw sessie verbonden blijft, zelfs als uw netwerkverbinding slecht wordt of wordt onderbroken. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Tik op Instellingen adaptief transport om EDT in of uit te schakelen. EDT biedt een betere gebruikerservaring bij WAN’s over lange afstand en internetverbindingen. Tik op EDT toestaan om adaptief transport te gebruiken. Deze optie is standaard ingeschakeld. Tik op Parameters EDT-stack lezen om problemen met EDT op te lossen.

Tik op Automatische tabletmodus zodat u op een Windows 10 virtueel bureaublad in tabletmodus start wanneer er geen toetsenbord of muis is aangesloten. Wanneer een toetsenbord, muis of beide met de sessie zijn verbonden, start het virtuele bureaublad in bureaubladmodus. Bij het koppelen of ontkoppelen van hardware wordt tussen tablet- en bureaubladmodus gewisseld.

Met Draadloze trackpad kunt u een secundair iOS-apparaat als een externe trackpad gebruiken om apps of bureaubladen op uw primaire iOS-apparaat te besturen. Op beide apparaten moet de Citrix Workspace-app voor iOS zijn geïnstalleerd. Met koppelen bestuurt u alleen de Citrix Workspace-app voor iOS-toepassingen op uw primaire iOS-apparaat.

Draadloze trackpad inschakelen:

 1. Zorg dat Bluetooth of Wi-Fi is ingeschakeld op beide iOS-apparaten.
 2. Start de Citrix Workspace-app voor iOS op het primaire iOS-apparaat en start vervolgens de toepassing die u wilt gebruiken.
 3. Tik in de werkbalk op Koppelen.
 4. Start de Citrix Workspace-app voor iOS op het secundaire iOS-apparaat en tik vervolgens op Instellingen.
 5. Tik op Geavanceerd.
 6. Tik op Draadloze trackpad en bevestig de verbinding.

Deze koppeling wordt gehandhaafd totdat u op het primaire iOS-apparaat de toepassing sluit.

Met de cafeïnefunctie kan uw iOS-apparaat wakker blijven, zelfs wanneer het niet actief wordt gebruikt. Tik op Cafeïne en vervolgens op Actief blijven om uw apparaat wakker te houden. Standaard is deze optie uitgeschakeld om de levensduur van de accu te verlengen.

Citrix X1-muis

U kunt opties selecteren voor de Citrix X1-muishardware. Neem contact op met uw Citrix-vertegenwoordiger voor meer informatie over de Citrix X1-muis.

Tik op Citrix X1-muis om de toegang tot uw Citrix X1-muis in of uit te schakelen.

Opmerking:

De Citrix X1-muis en uw iOS-apparaat moeten al gekoppeld zijn. Zie Citrix X1-muis koppelen voor instructies over het koppelen van de twee apparaten.

Tik op Linkshandige muis om uw Citrix X1-muis te configureren voor een linkshandige gebruiker, waarbij u de muisklikknoppen wisselt.

Tik op Externe cursorafbeelding gebruiken om de cursor af te stemmen op de app of het bureaublad in een sessie. Als de cursor zich bijvoorbeeld boven een tekstvak bevindt, verandert deze in overeenstemming met het tekstvak. Deze optie is standaard ingeschakeld.

U kunt ook de snelheid van de muiscursor gedurende uw sessie bepalen. Verplaats de schuifregelaar Snelheid naar de gewenste snelheid. U kunt elke snelheid kiezen tussen 1,00 (de standaardsnelheid) en 3,00.

Citrix X1-muis koppelen

De Citrix X1-muis met uw apparaat koppelen:

 1. Installeer de nieuwste versie van de Citrix Workspace-app.
 2. Ga op uw apparaat naar Instellingen -> Bluetoothen schakel de Bluetooth-optie in.
 3. Schakel de Citrix X1-muis in door de schakelaar onder de muis in te schakelen.
 4. Start de Citrix Workspace-app.
 5. Schakel de optie Citrix X1-muis in het menu Instellingen van de Citrix Workspace-app in.
 6. Druk op de knop Verbinden onder de muis.
 7. Klik op Koppelen wanneer het apparaat u vraagt om de muis te koppelen. Eenmaal gekoppeld, kunt u de muiscursor zien.

Opmerking:

Muisklikken werken alleen in de HDX-sessie.

Problemen met de Citrix X1-muis oplossen

Als u de muiscursor niet kunt zien:

 1. Beëindig de Workspace-app door omhoog te vegen.

 2. Ga op uw apparaat naarInstellingen -> Bluetooth en zoek naar Citrix X1-muis.

 3. Druk op i en klik op de optie Dit apparaat vergeten.

 4. Volg stappen 2 t/m 4 in X1-muis koppelen.

Opmerkingen:

 • De Citrix Workspace-app met een iPhone kan ook externe monitoren ondersteunen via VGA- of HDMI-kabel.
 • De Citrix X1-muis werkt als een standaard Bluetooth 4.0-muis bij aansluiting op een pc of in Android. (Opnieuw koppelen is vereist).
 • De Citrix X1-muis is alleen compatibel met de Citrix Workspace-app of andere ondersteunde Citrix-apps, niet met standaard iOS-apps.
 • De Citrix X1-muis is compatibel met de iPad 3 of hoger en de iPhone 4s of hoger.
 • Koppel de muis niet met een iPad of iPhone via de iOS-instellingen.
 • Zie Citrix.com/Mouse voor meer informatie.

Gebruiksstatistieken verzenden

Verzendgebruiksstatistieken verzamelt anonieme configuratie, gebeurtenissen, eigenschappen en gebruiksgegevens uit de Citrix Workspace-app. De gegevens worden vervolgens automatisch naar Citrix verzonden om Citrix te helpen de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van de Workspace-app te verbeteren. Er wordt geen identificeerbare informatie van de gebruiker verzameld in de omgeving van de klant.

Opmerking: Als u deze instelling uitschakelt, wordt extra logboekregistratie niet uitgeschakeld die uw beheerder mogelijk heeft ingeschakeld.

Beveiligingstoken

Als uw organisatie een RSA SecurID-softwaretoken ter verificatie aanbiedt, installeert u deze op uw apparaat en verifieert u zich automatisch wanneer u de Citrix Workspace-app voor iOS start. Nadat u de softwaretoken hebt geïnstalleerd, kunt u het account beheren vanuit de instelling Beveiligingstoken. Neem contact op met uw IT-beheerder voor meer informatie over de beveiligingstoken.

Ondersteuning

Tik op Probleem melden om hulp te vragen bij Citrix Support. Uw standaard e-mailclient wordt gestart, zodat u informatie over uw probleem rechtstreeks naar Citrix Support kunt sturen.

Tik op Geavanceerd > Logboekniveau om informatie uit het foutenlogboek te verzamelen en naar Citrix Support te sturen. Neem contact op met uw IT-beheerder voor meer informatie over het verzamelen van logboeken.

Tik op Info om informatie te zien over Citrix Workspace-app voor iOS, onder andere welke versie u gebruikt en informatie over kennisgevingen van derden en gebruikersovereenkomsten.

Tik op Citrix Workspace beoordelen om de Citrix Workspace-app voor iOS in de App Store te beoordelen.

Instellingen