Gebruikersmachtigingen

Toegang tot microfoon per store

Met de client-selectieve vertrouwensfunctie kan de Citrix Workspace-app de toegang vanaf een VDA-sessie vertrouwen. U kunt toegang verlenen tot lokale clientstations en hardwareapparaten zoals microfoons en webcams.

Voorheen werd uw instelling voor toegang tot de microfoon toegepast op alle geconfigureerde stores.

De Citrix Workspace-app heeft nu toestemming van de gebruiker nodig om toegang te krijgen tot de microfoon. De geselecteerde instelling voor toegang tot de microfoon wordt per store toegepast. Geef de gebruiker als volgt toestemming om toegang te krijgen tot de microfoon:

 1. Druk lang op het pictogram van de Citrix Workspace-app en tik op App-informatie het App-informatiepictogram pictogram.

  Informatie over de CWA-app

 2. Tik op Machtigingen.

  App-informatie

 3. Tik op Microfoon.

  App-machtigingen

 4. Selecteer Alleen toestaan tijdens gebruik van deze app.

  Toegangsmachtiging tot microfoon

  U hebt nu toegang tot de microfoon terwijl u de Citrix Workspace-app gebruikt.

Configureer de toegangsniveaus als volgt:

 1. Open de Citrix Workspace-app en selecteer Instellingen > Store-instellingen.

 2. Selecteer onder de optie Machtigingen instellen voor een store in het keuzemenu.

  Microfoon

 3. Microfoon inschakelen.

  De microfoon is nu ingeschakeld u kunt deze gebruiken terwijl u de Citrix Workspace-app op uw Android-apparaat gebruikt.

Toegang tot locaties per store

Met de client-selectieve vertrouwensfunctie kan de Citrix Workspace-app de toegang vanaf een VDA-sessie vertrouwen.

Voorheen werd uw instelling voor locatietoegang toegepast op alle geconfigureerde stores.

Vanaf versie 21.3.0 heeft de Citrix Workspace-app toestemming van de gebruiker nodig om toegang te krijgen tot de locatie. De geselecteerde instelling voor locatietoegang wordt per store toegepast. Machtig de gebruiker als volgt om toegang te krijgen tot de locatie:

 1. Druk lang op het pictogram van de Citrix Workspace-app en tik op App-informatie het App-informatiepictogram pictogram.

  Informatie over de CWA-app

 2. Tik op Machtigingen.

  App-informatie

 3. Tik op Locatie.

  App-machtigingen

 4. Selecteer Alleen toestaan tijdens gebruik van deze app.

  Locatiemachtiging

  U hebt nu toegang tot de locatie terwijl u de Citrix Workspace-app gebruikt.

Configureer de toegangsniveaus als volgt:

 1. Open de Citrix Workspace-app en selecteer Instellingen > Store-instellingen.

 2. Selecteer onder de optie Machtigingen instellen voor een store in het keuzemenu.

  Locatie

 3. Schakel Locatie in.

  Nu de locatie is ingeschakeld kunt u die gebruiken terwijl u de Citrix Workspace-app op uw Android-apparaat gebruikt.

Toegang tot camera per store

Met de client-selectieve vertrouwensfunctie kan de Citrix Workspace-app de toegang vanaf een VDA-sessie vertrouwen. U kunt toegang verlenen tot lokale clientstations en hardwareapparaten zoals microfoons en webcams.

Voorheen werd uw instelling voor toegang tot de camera toegepast op alle geconfigureerde stores.

De Citrix Workspace-app heeft nu toestemming van de gebruiker nodig om toegang te krijgen tot de camera. De geselecteerde instelling voor toegang tot de camera wordt per store toegepast. Machtig de gebruiker als volgt om toegang te krijgen tot de camera:

 1. Druk lang op het pictogram van de Citrix Workspace-app en tik op App-informatie het App-informatiepictogram pictogram.

  Informatie over de CWA-app

 2. Tik op Machtigingen.

  App-informatie

 3. Tik op Camera.

  App-machtigingen

 4. Selecteer Alleen toestaan tijdens gebruik van deze app.

  Cameramachtiging

  U hebt nu toegang tot de camera terwijl u de Citrix Workspace-app gebruikt.

Configureer de toegangsniveaus als volgt:

 1. Open de Citrix Workspace-app en selecteer Instellingen > Store-instellingen.

 2. Selecteer onder de optie Machtigingen instellen voor een store in het keuzemenu.

  Camera

 3. Schakel Camera in.

  De camera is nu ingeschakeld en u kunt deze gebruiken terwijl u de Citrix Workspace-app op uw Android-apparaat gebruikt.

Gebruikersmachtigingen