Relatieve muis

De relatieve muisfunctie kan de positie van de muis op een relatieve, in plaats van een absolute, manier geïnterpreteerd worden. Deze functionaliteit wordt vereist door apps die relatieve in plaats van absolute muisinvoer vragen.

Opmerking:

Deze functie kan alleen worden toegepast in een gepubliceerde Citrix Virtual Apps and Desktops-sessie.

Relatieve muis inschakelen

  1. Meld u aan bij Citrix Workspace-app voor Windows.
  2. Start een gepubliceerde Citrix Virtual Apps and Desktops-sessie.
  3. Selecteer Voorkeuren in de Desktop Viewer-werkbalk. Het venster Citrix Workspace-app - Voorkeuren verschijnt.
  4. Selecteer Verbindingen en selecteer Relatieve muis gebruiken onder Relatieve muisinstellingen.
  5. Klik op Toepassen en daarna op OK.

Opmerking:

De relatieve muis is een functie die slechts voor één sessie werkt. De functie blijft niet van kracht na het opnieuw verbinden met een verbroken sessie. Schakel de functie opnieuw in telkens wanneer u verbinding maakt of opnieuw verbinding maakt met de gepubliceerde Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix DaaS (voorheen Citrix Virtual Apps and Desktops-service).

Relatieve muis