Citrix Ready Workspace Hub

Met Citrix Ready Workspace Hub kan Citrix Casting worden ingeschakeld, waardoor het mogelijk is om het bureaubladscherm veilig te projecteren op de hub of uit te breiden als een secundair scherm.

Vereisten:

 • Citrix Casting wordt alleen ondersteund in Microsoft Windows 10 versie 1607 en hoger of Windows Server 2016.
 • Bluetooth moet op het apparaat zijn ingeschakeld voor hubdetectie.
 • Het apparaat en Workspace Hub gebruiken hetzelfde WiFi-netwerk.
 • Citrix Casting is alleen beschikbaar als dit is ingeschakeld tijdens de installatie. Zie Citrix Castingvoor meer informatie.

Citrix Casting inschakelen

Citrix Casting is standaard uitgeschakeld. Citrix Casting inschakelen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Citrix Workspace-app in het systeemvak en selecteer Geavanceerde voorkeuren.
 2. Selecteer Citrix Casting.
 3. Selecteer een van de opties:
  • Ja — Geeft aan dat Citrix Casting wordt gestart wanneer de Citrix Workspace-app wordt gestart.
  • Nee, start Citrix Casting niet bij het opstarten — Geeft aan dat Citrix Casting niet wordt gestart wanneer de Citrix Workspace-app wordt gestart.

  Opmerking:

  Als u Nee selecteert, wordt de huidige schermcastsessie niet beëindigd. De wijzigingen worden pas bij het starten van de volgende sessie toegepast.

 4. Klik op Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

In het berichtenvenster van Citrix Casting zijn de volgende opties beschikbaar:

 1. De huidige schermcastsessie wordt bovenaan weergegeven.
 2. Pictogram Vernieuwen.
 3. Verbreek de verbinding om de huidige schermcastsessie te stoppen.
 4. Sterpictogram om de Workspace Hub aan Favorieten toe te voegen.

Workspace Hub-apparaten automatisch detecteren

 1. Meld u aan bij de Citrix Workspace-app en schakel Bluetooth in op uw apparaat.
 2. Selecteer het pictogram Citrix Casting in de menubalk.

  De lijst met beschikbare hubs wordt weergegeven.

  Opmerking:

  De lijst wordt gesorteerd op de RSSI-waarde van het Workspace Hub-bakenpakket.

 3. Selecteer de Workspace Hub om uw scherm te casten en kies een van de volgende opties:
 • Spiegelen - Dupliceer het primaire scherm en cast het scherm naar het aangesloten Workspace Hub-apparaat.
 • Uitbreiden - Gebruik het scherm van het Workspace Hub-apparaat als uw secundaire scherm.

Workspace Hub-apparaten handmatig detecteren

Als u het Citrix Ready Workspace Hub-apparaat niet kunt vinden in het menu Hublijst, voegt u het IP-adres van de Workspace Hub toe om het handmatig te openen. Een Workspace Hub handmatig toevoegen:

 1. Meld u in Windows aan bij de Citrix Workspace-app en schakel Bluetooth in op uw apparaat.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Citrix Casting in de menubalk.
 3. Selecteer Beheren in het menu.

  Het venster Hubs beheren verschijnt.

 4. Klik op Nieuwe toevoegen om het IP-adres van uw hub in te voeren.
 5. Nadat het apparaat is toegevoegd, wordt in de kolom Hubnaam de beschrijvende naam van de hub weergegeven. Gebruik deze naam om de hub te identificeren in het menu Hublijst.

De verbinding met het Workspace Hub-apparaat verbreken

U kunt uw huidige sessie verbreken en de Citrix Ready Workspace Hub automatisch of handmatig afsluiten.

 • Sluit uw laptop om de schermcastingsessie automatisch te verbreken.

 • U kunt de schermcastingsessie handmatig als volgt verbreken:

  1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Citrix Casting in het systeemvak.
  2. Selecteer Afsluiten om de verbinding met de hub te verbreken.

Opmerking:

Door het afsluiten van de Citrix Workspace-app wordt Citrix Casting niet afgesloten. Controleer of u de hub goed loskoppelt.

Self-checklijst:

Als de Citrix Workspace-app geen beschikbare hubs binnen het communicatiebereik kan detecteren, moet u het volgende controleren als onderdeel van de self-check:

 1. De Citrix Workspace-app en de Citrix Ready Workspace Hub zijn verbonden met hetzelfde netwerk.
 2. Bluetooth is ingeschakeld en werkt correct op het apparaat waarop de Citrix Workspace-app wordt gestart.
 3. Het apparaat waarop de Citrix Workspace-app wordt gestart is binnen bereik (minder dan 10 meter en zonder obstakels zoals muren) van de Citrix Ready Workspace Hub.
 4. Klik op Vernieuwen in de Citrix Ready Workspace Hub en probeer opnieuw verbinding te maken met de Workspace Hub.
 5. Start een browser in de Citrix Workspace-app en typ http://<hub_ip>:55555/device-details.xml om te controleren of de apparaatdetails van de Workspace Hub worden weergegeven.

Bekende problemen en beperkingen

 • Citrix Casting werkt niet tenzij het apparaat is aangesloten op hetzelfde netwerk als de Citrix Ready Workspace Hub.
 • Als er een netwerkprobleem is, kan er een vertraging zijn in de weergave op het Workspace Hub-apparaat.
 • Wanneer u Uitbreiden selecteert, knippert het primaire scherm waarop de Citrix Ready Workspace-app wordt gestart meerdere keren.
 • In de modus Uitbreiden kunt u de secundaire weergave niet instellen als primaire weergave.
 • De schermcastingsessie wordt automatisch verbroken wanneer de weergave-instellingen op het apparaat worden gewijzigd. Bijvoorbeeld, een verandering van de schermresolutie of van de schermrichting.
 • Als tijdens de schermcastingsessie het apparaat waarop de Citrix Workspace-app wordt uitgevoerd, vergrendeld wordt of overschakelt naar de slaap- of sluimerstand, verschijnt er bij het aanmelden een foutmelding.
 • Meerdere schermcastingsessies worden niet ondersteund.
 • De maximale schermresolutie die wordt ondersteund door Citrix Casting is 1920 x 1440.
 • Citrix Casting ondersteunt Citrix Ready Workspace Hub versie 2.40.3839 en hoger. Eerdere versies van Workspace Hub worden mogelijk niet gedetecteerd of veroorzaken een castingfout.
 • Deze functie wordt niet ondersteund in de Citrix Workspace-app voor Windows (Store).
 • In Windows 10, build 1607 wordt Citrix Casting in de modus Uitbreiden mogelijk niet goed gepositioneerd.
Citrix Ready Workspace Hub