Verzenden voor ondertekening

In de volgende instructies staan de vereiste stappen om een document ter ondertekening te verzenden in zowel Files voor Citrix Workspace als in ShareFile.

Nadat Digitale handtekening voor uw Workspace- of ShareFile-account is ingeschakeld, kunt u documenten ter ondertekening verzenden. Zie Aan de slag voor meer informatie over het inschakelen van de functie.

 1. Selecteer in uw Files voor Citrix Workspace-account of ShareFile-account het document dat u ter ondertekening wilt verzenden. Het voorbeeldvenster wordt geopend.

  Voorbeeldvenster in ShareFile of Files voor Citrix Workspace

 2. Selecteer Verzenden voor ondertekening om RightSignature te openen.

  Document voorbereiden

 3. Selecteer Document voorbereiden en typ vervolgens de naam van de ondertekenaar en zijn e-mailadres.

  Voeg naam en e-mailadres van ondertekenaar toe

 4. Selecteer Volgende: Velden plaatsen om de ondertekenaars- en annotatievelden voor de ontvangers van het document te maken.

  Instellingsvelden voor ondertekening

 5. Selecteer Volgende: Controleren om een persoonlijk bericht te typen, een vervaldatum in te stellen en indien nodig beveiligingsinstellingen, zoals een wachtwoordcode en KBA voor de ondertekenaar, toe te voegen.

  Controleren voor verzending.

 6. Selecteer Document verzenden.

De ondertekenaar ontvangt een e-mail met het verzoek om het document te ondertekenen. U kunt de status controleren door het document te selecteren in het RightSignature-dashboard.

Verzenden voor ondertekening

In this article