Voortgang van handtekeningen opslaan

Ontvangers van een verzoek om digitale handtekeningen kunnen hun werk opslaan voordat ze de vereiste handtekeningstaken voltooien. Doordat ondertekenaars in staat zijn de voortgang op te slaan, kunnen ze afstand nemen van grote documenten zonder hun plaats in het ondertekeningsproces te verliezen. Door de originele koppeling uit de e-mail met het handtekeningverzoek te gebruiken, kunnen ondertekenaars de taak voltooien vanaf het moment dat ze hun voortgang hebben opgeslagen.

In de volgende instructies staan de vereiste stappen voor ondertekenaars om hun voortgang op te slaan bij het ondertekenen van grote documenten.

  1. Nadat u het document via de koppeling in de e-mail met het handtekeningverzoek hebt geopend, selecteert u Voortgang opslaan op elk moment tijdens het ondertekenen.

    Ondertekenaar slaat vooruitgang op.

    Het opgeslagen bericht wordt weergegeven.

    Bevestigingsbericht over opgeslagen voortgang ondertekenaar.

  2. Als u wilt teruggaan naar het document en op een later tijdstip wilt ondertekenen, selecteert u Document controleren en ondertekenen in de originele e-mail met het handtekeningverzoek.

    Originele e-mail met handtekeningverzoek.

Voortgang van handtekeningen opslaan

In this article