Regionale instellingen

De Citrix Workspace-app ondersteunt verschillende talen en tijd- en datumnotaties voor de landen en regio’s waar deze talen worden gebruikt.

Met regionale instellingen kunt u de tijd-, datum- en getalnotaties aanpassen.

OPMERKING:

Deze optie is alleen beschikbaar bij Cloud-implementaties.

Ga als volgt te werk om een aangepaste notatie toe te passen:

  1. Klik op de startpagina van de Citrix Workspace-app op Account en selecteer Accountinstellingen.
  2. Selecteer Regionale instellingen in het dialoogvenster Accountinstellingen.

    Het venster Regionale instellingen verschijnt. Regionale instellingen

  3. Selecteer de gewenste Tijdnotatie, Datumnotatie en Getalnotatie.
  4. Klik op Opslaan.
Regionale instellingen

In this article