Apps en bureaubladen

Om op een iPad toegang te krijgen tot de voor u beschikbare apps en bureaubladen, tikt u op + aan de linkerkant van het beginscherm. Alle beschikbare apps en bureaubladen worden weergegeven in het Store-menu.

Om op een iPhone toegang te krijgen tot de voor u beschikbare apps en bureaubladen, navigeert u naar het apps-scherm. Het Store-menu verschijnt in het hoofdscherm.

Tik op het pictogram om een app of bureaublad te starten. Soms moet u dubbeltikken.

Als u een app of bureaublad aan uw favorieten wilt toevoegen, tikt u op +. Het +-symbool bevindt zich rechts van de app of het bureaublad in het Store-menu. Voeg een app of bureaublad toe aan uw favorieten voor snelle toegang.

Als u de lijst met apps of bureaubladen wilt vernieuwen, sleept u met uw vinger naar beneden in het Store-menu en laat u los.

Een app of bureaublad van het beginscherm op een iPad verwijderen:

  1. Raak het pictogram aan en houd het vast totdat een X in de linkerbovenhoek van het pictogram verschijnt.
  2. Tik op de X om de app of het bureaublad te verwijderen.
  3. Tik op het beginscherm om het scherm op te slaan.

Een app of bureaublad van het beginscherm op een iPhone verwijderen:

  1. Veeg de app- of bureaubladnaam naar links om de knop Verwijderen weer te geven.
  2. Tik op Verwijderen om de app of het bureaublad te verwijderen.

Schakelen van apps en apps sluiten

Op een iPad kunt u schakelen tussen twee apps die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Tik met twee vingers op het scherm om te schakelen. Tik in de werkbalk die verschijnt op de app die u wilt gebruiken.

Als u een actieve app of actief bureaublad op een iPad wilt sluiten, tikt u op het pictogram in het beginscherm en vervolgens op Verbinding verbreken.

Opmerking:

Als u ervoor kiest om de verbinding te verbreken, sluit u met deze actie alle actieve apps en bureaubladen.

Afmelden:

  1. Tik op het tandwielpictogram.
  2. Tik op Afmelden.

Opmerking:

Als er nog apps of bureaubladen worden uitgevoerd, tikt u nogmaals op Afmelden wanneer u wordt gevraagd om het sluiten van de apps te forceren.

Apps en bureaubladen