Accounts

Wanneer u de Citrix Workspace-app start, kunt u een werkaccount toevoegen of een demo van de Citrix Workspace-app proberen.

Een account toevoegen

Een account toevoegen:

 1. Tik op Aan de slag. Er verschijnt een dialoogvenster met het vereiste veld voor server of e-mailadres.
 2. Typ de URL of het e-mailadres zoals opgegeven door uw IT-beheerder. Als u optioneel voor het aanmelden een smartcard wilt gebruiken, tikt u op Smartcard gebruiken.
 3. Tik op Doorgaan. Het dialoogvenster Aanmelden verschijnt met velden voor uw gebruikersnaam, wachtwoord, domein en wachtwoordcode.
 4. Typ de informatie. Neem voor meer informatie over de velden contact op met uw IT-beheerder.
 5. Tik op Aanmelden. Uw account is nu ingesteld.

Accounts maken en beheren

U kunt meer dan één account maken met verschillende:

 • Favoriete apps
 • Bureaubladen
 • Bestanden
 • Instellingen

Een ander account toevoegen:

 1. Tik op het tandwielpictogram rechtsboven in het beginscherm.
 2. Tik op Account beheren. Onder in het scherm verschijnt een dialoogvenster met een lijst van uw accounts.
 3. Tik op Nieuw account toevoegen.
 4. Typ de URL of het e-mailadres zoals opgegeven door uw IT-beheerder. Als u optioneel voor het aanmelden een smartcard wilt gebruiken, tikt u op Smartcard gebruiken.
 5. Tik op Doorgaan. Het dialoogvenster Aanmelden verschijnt met velden voor uw gebruikersnaam, wachtwoord, domein en wachtwoordcode.
 6. Typ de informatie. Neem voor meer informatie over de velden contact op met uw IT-beheerder.
 7. Tik op Aanmelden. Uw nieuwe account is nu ingesteld.

Schakelen tussen accounts:

 1. Tik op het tandwielpictogram.
 2. Tik op Account beheren om een lijst met alle accounts op het apparaat weer te geven.
 3. Selecteer uw account.

Een accountsessie sluiten:

 1. Tik op het tandwielpictogram.
 2. Tik op Afmelden rechtsboven in het scherm.

Een account bewerken of verwijderen

Een account bewerken:

 1. Tik op het tandwielpictogram.
 2. Tik op uw account.
 3. Tik op Account bewerken om verschillende instellingen voor uw account te bewerken.

Een account verwijderen:

 1. Tik op het tandwielpictogram.
 2. Tik op uw account.
 3. Tik op Account verwijderen om uw account van het apparaat te verwijderen.
Accounts