Citrix SSO-app gebruiken op uw iOS-apparaat

Belangrijk:

Installeer de Citrix SSO-app vanuit de App Store. Nadat u de app hebt geïnstalleerd, moet u eerst een verbinding maken met NetScaler Gateway door de server toe te voegen. Hierna kunt u verbinding maken met een bestaande verbinding of een nieuwe verbinding toevoegen. U kunt ook bestaande verbindingen bewerken. U kunt ook de logboeken bekijken en daarna toepasselijke acties ondernemen.

Voor MDM-klanten heeft uw beheerder mogelijk vooraf geconfigureerde VPN-verbindingen die automatisch worden weergegeven wanneer u uw apparaat registreert. U kunt de verbindingen rechtstreeks starten door de verbinding te selecteren en de VPN-schakelaar op AAN te zetten. Deze VPN-verbindingen kunnen niet door gebruikers worden bewerkt.

Een verbinding toevoegen

Nadat u de Citrix SSO-app hebt geïnstalleerd en de app hebt geopend, verschijnt het volgende scherm.

Nieuwe verbinding toevoegen

 1. Tik op VPN-configuratie toevoegen om een nieuwe verbinding toe te voegen.

 2. Voer de servergegevens in.

  U kunt ook optioneel een gebruikersnaam toevoegen.

 3. Tik op Opslaan en tik daarna op Opslaan en verbinden of Opslaan

  Opslaan of verbinding maken

 4. Geef de verificatiereferenties voor uw server op en tik op Aanmelden.

  Verificatiereferenties invoeren om aan te melden

  Opmerking: Als u zich wilt afmelden bij Citrix SSO, schakelt u VPN uit.

Maak opnieuw verbinding met NetScaler Gateway na een mislukte VPN-verbinding

Vanaf release 23.09.1 vraagt de Citrix SSO-app voor iOS u om u opnieuw te verifiëren bij NetScaler Gateway wanneer een VPN-verbinding wordt verbroken. In de gebruikersinterface van de Citrix SSO-app voor iOS ontvangt u een melding dat de verbinding met NetScaler Gateway is verbroken en dat u zich opnieuw moet verifiëren om de verbinding te hervatten.

Een bestaande verbinding verwijderen

Tik op het pictogram naast de verbinding en tik vervolgens op Configuratie verwijderen.

Een bestaande verbinding verwijderen

Een verbinding verbreken

Zet de VPN-schakelaar op UIT en tik vervolgens op Verbinding verbreken.

Een verbinding verbreken

Statistieken weergeven

U kunt de verbindingsstatistieken weergeven wanneer VPN is verbonden.

Statistieken weergeven

Niet-vertrouwde servers blokkeren

Citrix SSO maakt standaard geen verbinding met niet-vertrouwde servers (servers die zelfondertekende certificaten gebruiken of geen vertrouwd basiscertificaat voor de gateway hebben). Als u dergelijke verbindingen wilt toestaan, dan moet u de schakelaar Niet-vertrouwde servers blokkeren uitschakelen.

Niet-vertrouwde servers blokkeren

Toegang tot LAN

Citrix SSO voor iOS 23.10.1 ondersteunt de lokale LAN-toegangsfunctie waarmee u kunt bepalen of u toegang wilt tot de lokale LAN-bronnen op uw clientapparaat zodra een VPN-verbinding tot stand is gebracht. U kunt deze functie alleen gebruiken als uw beheerder de lokale LAN-toegangsinstelling op de NetScaler Gateway heeft geconfigureerd.

Om lokale LAN-toegang in de Citrix SSO-gebruikersinterface te configureren:

 1. Navigeer naar het hoofdmenu en klik op Instellingen.
 2. Schakel Lokale LAN-toegang toestaan in.

U kunt de status van de lokale LAN-toegang controleren op de pagina Statistieken.

Logboeken verzenden

Het vastleggen van foutopsporingslogboeken is een cruciaal onderdeel van het oplossen van problemen of het melden van problemen aan Citrix Support.

Hieronder volgen de stappen om de foutopsporingslogboeken vast te leggen en te delen:

 1. Zet de schakelaar Logboekregistratie foutopsporing op AAN.

 2. Deel de logboeken via opties zoals e-mail, chat, opslaan in bestanden, enzovoort.

  Opmerking:

  • Als u een nieuwe set logboeken wilt genereren, moet u eerst oudere logboeken verwijderen met behulp van Logboeken wissen.
  • Vanaf release 23.07.1 wordt de optie Logboeken e-mailen vervangen door de optie Logboeken delen. Logboeken delen biedt verschillende opties om de gecomprimeerde logboekbestanden te delen.

Logboeken weergeven

Clientcertificaten weergeven

U kunt de clientcertificaten bekijken die in de Citrix SSO-app zijn geïmporteerd. De geïmporteerde certificaten worden weergegeven in de sectie Certificaten. U kunt de certificaten op een van de volgende manieren verwijderen.

 • Voer in de certificaatcel een schuifbeweging van rechts naar links uit om de knop Verwijderen zichtbaar te maken. Tik vervolgens op Verwijderen.
 • Tik op Bewerken om de knop Verwijderen zichtbaar te maken en tik vervolgens op Verwijderen.

Certificaat weergeven of verwijderen

Help-onderwerpen

Zie Help als u hulp nodig hebt bij bepaalde items.

Help-onderwerpen weergeven

Citrix SSO-app gebruiken op uw iOS-apparaat