Bestanden uploaden

In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u bestanden kunt uploaden met Citrix Files voor Mac.

  1. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden.

  2. Open de Citrix Files-map in Finder.

  3. Sleep het bestand naar de Citrix Files-map in Finder. Het bericht dat het uploaden is geslaagd wordt weergegeven.

    scherm bestandsupload geslaagd

Bestanden uploaden

In this article