Mappen maken

In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe u met uw Android-apparaat mappen kunt maken in Citrix Files.

  1. Open de Persoonlijke of Gedeelde mappen waarin u een nieuwe map wilt maken.

  2. Tik op de blauwe cirkel + om het menu te openen. Het menu verschijnt.

  3. Tik op Map maken in het menu. Het scherm Map maken wordt weergegeven.

    map maken vanuit menu in Android

  4. Typ een naam voor de nieuwe map en eventuele opmerkingen in de betreffende secties.

  5. Tik op Map maken. Het venster voor de nieuwe map verschijnt.

    Nieuwe lege map in Android

Mappen maken

In this article