Menu Instellingen

De volgende opties zijn beschikbaar in het menu Instellingen.

Account

Share

Afmelden - Hiermee wordt u afgemeld bij uw Citrix Files-account. Bestanden in de cache worden verwijderd.

Starten bij opstarten systeem - Hiermee wordt de toepassing na het opstarten van Windows automatisch gestart.

App opnieuw instellen - Hiermee kunt u de toepassing opnieuw instellen op de oorspronkelijke standaardinstellingen.

Citrix Files Drive

Share

Stationslocatie - Hiermee kunt u een stationsletter selecteren voor uw Citrix Files-account. Standaard is dit “S”.

Schijfruimte - Bestanden die offline beschikbaar zijn gemaakt nemen ruimte in beslag op uw lokale apparaat. Gebruik de optie Ruimte vrijmaken om bestanden die lokaal zijn opgeslagen te verwijderen.

OPMERKING:

Zie Pictogramoverlays voor meer informatie over de status van bestanden.

Conflictoplossing

Share

Met deze instelling kunt u een optie voor bestandsconflicten selecteren.

  • Altijd vragen: u wordt gevraagd de conflicterende bestanden te controleren.
  • Overschrijven: met deze optie wordt het bestaande bestand door een bijgewerkt bestand overschreven.
  • Negeren: de wijzigingen die in het bestaande bestand worden aangebracht, worden genegeerd.

    TIP:

    We raden u aan om een kopie van een geüpload bestand op te slaan om ervoor te zorgen dat u de bestandswijzigingen niet verliest.

  • Een kopie opslaan: met deze optie wordt een kopie van het conflicterende bestand gemaakt, zodat beide bestanden blijven bestaan.
Menu Instellingen