Map maken

Voer de volgende stappen uit om met uw iOS-apparaat een map in Citrix Files te maken.

  1. Open de Persoonlijke of Gedeelde mappen waarin u een nieuwe map wilt maken.

  2. Tik op de blauwe cirkel om het menu te openen. Het menu verschijnt.

    iOS-scherm Map maken

  3. Tik op Map maken in het menu. Het scherm Map maken wordt weergegeven.

    iOS-scherm Map maken

  4. Typ een naam voor de nieuwe map en eventuele opmerkingen in de betreffende secties.

  5. Tik op Map maken. Het venster voor de nieuwe map verschijnt.

Map maken

In this article